خبرفوری!

مادر ۳۴ ساله‌ای که صاحب ۷ فرزند است

یکشنبه، 07 مهر 1398 - 16:44 فیلم
خانم صادقی متولد ۱۳۶۴ که هفت فرزند دارد، درباره فرزندان خود و شرایط زندگی‌شان گفت: رزق خداوند در قالب فرزند زیاد در کلمه ثروت نمی‌گنجد.