خبرفوری!

عزاداری خوزستانی های مقیم کرج

دوشنبه، 08 مهر 1398 - 13:34 عکس معصومه علی اکبر
خوزستانی های مقیم کرج در دهه اول محرم با نوای شورانگیز و حزین سنج و دمام به عزاداری پرداختند.