خبرفوری!

گفت وگوی رادیویی با عضو شورای شهر کرج

شنبه، 30 آذر 1398 - 12:42 فیلم
سارا دشت‌گرد، عضو شورای شهر کرج با رادیو اینترنتی مدیریت شهری شهرداری کرج گفت وگو کرد.