خبرفوری!

درباره پایگاه خبری امیدبانوان

پایگاه «خبری امیدبانوان» با رویکرد فرهنگی- اجتماعی در عرصه‌های متفاوت و متنوع در قالب یک رسانه مستقل است که در نظر دارد با عناوین و آمارِ به روز و مصاحبه - گزارش‌های متعدد، هر آنچه در شهر رخ می‌دهد را به نمایه‌های گوناگون، از زیر ذره بین بگذراند.

این پایگاه در کسوتِ پایگاه مستقلی که وابسته به هیچ سازمان و نهاد دولتی یا خصوصی نیست در صدد است با ستون‌های اتوپیا و آرمان شهر زنان، محتوای سبک زندگی، اجتماع زنان فرهنگ و اقتصاد و استقلال زنان را بررسی کند.

امیدواریم در ظل نگاه خداوند یکتا و با توجه به رهنمودهای مقام رهبری، گوش نیوشی باشیم برای شنیدن و تحول و ارتقای سبک زندگی زنان ایران کوچک.

«امید بانوان» به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی عفت حسینی (تیلدا حسینی) و سردبیری الهام آمرکاشی این مسئولیت خطیر را به عهده دارد.