پنجشنبه، 28 اردیبهشت 1402 - 08:00

سخنی از ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﯿﻠﻮ

ﻣﻬﻤ‌ﺘﺮﯾﻦ ﺍﺻﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺍﺳﺖ؛ ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻣﻦ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ، ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻫﻨﻮﺯ ﺭﻭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﻡ.

کدخبر: 13801


امید بانوان
هیوا فروت
تبلیغات شما در اینجا