شنبه، 06 خرداد 1402 - 09:27

سخنی از دیپاک چوپرا

اگر چیزی که در زندگی تجربه می‌کنید، سبب ناراحتی شما می‌شود، باید بدانید که شما خالق آن چیز هستید وگرنه در موضع قربانی قرار نمی‌گرفتید. چرا منتظر هستید دنیا آن را تغییر دهد، وقتی خود شما خالق دنیا هستید؟

کدخبر: 13893


امید بانوان
هیوا فروت
تبلیغات شما در اینجا