خبرفوری!

اصلاح دیدگاه نسبت به جایگاه زن از بدنه دولت آغاز شود

دوشنبه، 16 تیر 1399 - 13:02 سیاسی 3296
نماینده مردم شهرضا و دهاقان با گلایه از عدم استفاده از ظرفیت زنان در ترکیب هیئت رییسه مجلس و کمیسیون‌ها گفت: زمانی می‌توانیم طرح‌هایی در جهت ارتقاء جایگاه زن را به تصویب برسانیم که نگاه سنتی مجلس نسبت به خانم‌ها تغییر کند.

کرج - امید بانوان؛ ایرنا نوشت؛ «سمیه محمودی» در مورد مقابله با سیاست‌های ضدخانواده که مجلس یازدهم از آن به عنوان اولویت‌های خود یاد می‌کند، افزود: وقتی در مجلس از ظرفیت زنان در ترکیب هیئت رییسه مجلس و کمیسیون‌ها استفاده نمی‌شود و یا کارمندان زن حتی نمی‌توانند در آزمون دبیری کمیسیون‌ها شرکت کنند، چطور می‌توان با سیاست‌های ضد خانواده مقابله کرد؟ در حالی که زن رکن اصلی آن است.

وی ادامه داد: یکی از انتقادات مجلس یازدهم به دولت، عدم پرداخت یارانه به کودکانی است که تازه متولد می‌شوند و این در حالی است هیئت هفت نفره متشکل از اعضای هیئت رییسه مجلس بعد از بررسی درخواست زنان نماینده برای حضور در هیئت رییسه کمیسیون‌ها تاکید کردند که زن باید بچه‌داری کند و به امورات خانه رسیدگی کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: این‌گونه اظهارنظرها خلاف سیاست‌های تشکیل، تحکیم و تعالی خانواده است که رهبری برآن تاکید فراوان داشتند. چرا که باعث می‌شود زن احساس کند داشتن فرزند باعث دوری وی از اجتماع خواهد شد و در پی آن بنیان خانواده نیز تضعیف می‌شود.

محمودی گفت: مجلس در حالی در مورد عدم اجرای سیاست‌های تشکیل و تحکیم و تعالی خانواده می‌تواند انگشت اتهام به سمت دولت بگیرد که اصلاح دیدگاه نسبت به جایگاه زن و خانواده را از بدنه خود آغاز کند.

وی افزود: زمانی می‌توانیم طرح‌هایی در جهت تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء جایگاه زن را به تصویب برسانیم که نگاه سنتی مجلس نسبت به خانم‌ها تغییر کند.

انتهای پیام/