خبرفوری!

ابتکار «شرکت عمران شهر جدید هشتگرد» در فضای مجازی

شنبه، 24 آبان 1399 - 01:41 فیلم
با ابتکار شرکت عمران شهر جدید هشتگرد در فضای مجازی شاهد مشارکت مردم این شهر در پویش #من_ماسک_میزنم بودیم.