خبرفوری!

بزرگ ترین کارخانه کیسه های خونگيری خاورمیانه در یک قدمی تولید

چهارشنبه، 28 آبان 1399 - 12:48 البرز 3858 پرینت خبر
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین المللی پیام گفت: همزمان با تامین بخش عمده ای از مواد اولیه مورد نیاز توسط بخش خصوصی، بزرگ ترین کارخانه تولید کیسه های خونگيری خاورمیانه مستقر در این منطقه به مرحله تولید انبوه می رسد.

کرج - امید بانوان؛  «نادر ثناگو مطلق» افزود: این کارخانه که روند فعالیت آن به دلیل تحریم ها برای مدتی متوقف شده بود با تامین بخش عمده ای از مواد اولیه توسط بخش خصوصی ظرف یک ماه آینده به تولید انبوه خواهد رسید.

وی با بیان اینکه بزرگترین کارخانه کیسه خون خاورمیانه، توانایی تولید 10 میلیون کیسه خون در سال را دارد اظهار داشت: اولویت نخست کارخانه تولید کیسه خون مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام تامین نیاز کشور و پس از آن صادرات است.

ثناگو مطلق گفت: این کارخانه که با جدیدترین فناوری جهان در تولید کیسه های خون به بهره برداری رسیده ، جزء موسسات برتر تولید کننده کیسه خون در جهان به شمار می‌رود.

انتهای پیام/