خبرفوری!

فیلم/ 5000 متر از اراضی ملی در منطقه سه شهرداری کرج رفع تصرف شد

پنجشنبه، 25 دی 1399 - 13:33 فیلم
«علی آرایی» مدیر منظقه سه شهرداری کرج از رفع تصرف  5000 متر از اراضی ملی در منطقه سه شهرداری کرج خبر با همکاری سازمان جهاد کشاورزی کرج خبر داد.