خبرفوری!

مهم‌ترین مسائلی که زنان ایرانی با آن دست‌ و پا نرم می‌کنند

سه‌شنبه، 05 اسفند 1399 - 14:47 گزارش 4538 پرینت خبر
سینا کلهر، معاون فرهنگی و اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص مهم ترین مسائل زنان طی توییتی نوشت: آیا مساله اکثریت زنان در جامعه ایران همان مسایلی است که در فضای مجازی مطرح می شود؟ حق طلاق، حجاب اجباری، حق خروج از کشور و..مساله چند درصد زنان است؟ آیا گروه اندکی تلاش می کنند مساله خودشان را مساله همه زنان نشان دهند؟

امیدبانوان؛ ‏براساس پیمایش معاونت زنان، مهم ترین مسائل زنان ایرانی از ۲۰۹۰ نفر از زنان پرسیده شده است که ۵۷ درصدشان متاهل و ۳۷ درصد مجرد، ۵۲ درصد در سن ۱۸تا ۳۴ سال و ۳۱ درصد در سن ۳۵تا۵۴ سال بوده  و ۵۳ درصد بالای دیپلم و ۲۸ درصد دیپلم بوده اند. با غلبه خانه دار و محصل

‏اولین و مهم ترین مساله ای که تنها ۲۷درصد زنان به آن اشاره کرده اند.تبعیض و نابرابری است. مشکل دوم بیکاری و  اشتغال ۲۲درصد ، امنیت اجتماعی زنان ۲۱٪ ، نداشتن آزادی و حق انتخاب ۱۶٪، نداشتن منزلت اجتماعی با ۱۴٪، فقر و محرومیت اقتصادی ۱۴٪، حجاب اجباری۱۰٪!!!،

‏ضعف شخصیتی و ضعف استقلال فکری ۶٪، ضعف و فقر فرهنگی۶٪، خشونت و بد رفتاری علیه زنان۵٪، فرهنگ مرد سالاری۴٪، دشواری های ازدواج۴٪، مسایل خانوادگی۳٪، نبود امکانات بهداشتی۳٪ و بی توجهی دولت به حقوق زنان۳ درصد.

‏سئوال بعدی بسیار مهم است؟ از پاسخگویان پرسیده شده است کدام یک از این مسایل را خود یا نزدیکان شما تجربه کرده اند؟ ۱۹٪ بیکاری و اشتغال را تجربه کرده اند! ۱۵٪ تبعیض ، ۱۰٪ امنیت اجتماعی، ۱۰ ٪فقر ، ۹ ٪ نداشتن آزادی و حق انتخاب.

‏در سئوال دیگری از تجربه شخصی محدودیت اجتماعی پرسیده شده است. آیا پاسخگو تجربه محدودیت اجتماعی داشته است؟ ۴ درصد تجربه خشونت و بد رفتاری، ۸درصد نداشتن منزلت اجتماعی، ۱۰ درصد امنیت اجتماعی،۱۳ درصد پوشش و حجاب اجباری، ۱۴ درصد تبعیض و نابرابری و ۲۶ درصد نداشتن آزادی و حق انتخاب

‏در ادامه ۴۳درصد پاسخگویان هم مشکلات و مسایل زنان را ناشی از فرهنگ و عرف جامعه دانسته اند، ۲۲ درصد قوانین، ۲۱ درصد هم عملکرد مسئولان.‏

جالب ترین قسمت تحقیق، جمع بندی آن است که به عنوان جمع بندی مهم ترین مشکل زنان نداشتن آگاهی از مشکلات و مسایل عنوان شده است. گویا مجریان تحقیق از پاسخ های به دست آمده این گونه استنباط کرده اند که زنان جامعه مشکل آگاهی دارند.‏

اگر چه بخشی از نتایج تحقیق با یکدیگر ناهمخوانی دارد و مسائل در قالب مفاهیم کلی تبعیض و نابرابری مطرح شده است، اما فاصله مسائل اعلامی و تجربه شده و درصد بسیار اندک شاخص حجاب اجباری می تواند تاییدی بر تفاوت مسأله های عموم زنان و مسائل فضای مجازی و گروه خاصی از زنان باشد.

انتهای پیام/