خبرفوری!

رئیس اتاق اصناف نظرآباد انتخاب شد

پنجشنبه، 16 اردیبهشت 1400 - 11:01 نطرآباد 5040 پرینت خبر
با انجام انتخابات داخلی هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان نظرآباد، رئیس اتاق اصناف انتخاب وظایف اعضای این اتاق مشخص شد.

نظرآباد - امید بانوان؛ با حضور اعضای هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان نظرآباد در اداره صمت انتخابات داخلی با نظارت رئیس کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان و اعضای اجرایی انتخابات، برگزار وظایف اعضای اتاق اصناف شهرستان مشخص شد.

در این انتخابات داخلی «عادل حنیفی» به عنوان رئیس اتاق اصناف، «حسن فلاح آزاد» به عنوان نائب رئیس اول، «رضا نجف پور» نائب رئیس دوم، «سید ابوالقاسم طباطبایی» دبیر و «فردین محمد نژاد» به عنوان خزانه‌دار معرفی شدند.

انتهای پیام/