خبرفوری!

«زنان در ریاضیات»؛ روزی جهانی در بزرگداشت مریم میرزاخانی

شنبه، 25 اردیبهشت 1400 - 15:52 فیلم
سال گذشته نهاد زنان سازمان ملل، «مریم میرزاخانی» را در فهرست ۷ دانشمند تأثیرگذاری قرار داد که «در راه هموارکردن مسیر دانش‌اندوزی برای زنان» الهام بخش بودند.