خبرفوری!

استفادۀ ابزاری از بانوان برای رئیس جمهوری!

یکشنبه، 09 خرداد 1400 - 13:02 زیر ذره بین 5351 پرینت خبر
پایگاه خبری امیدبانوان: در حالی از روزهای گذشته تا کنون کاندیداهای منتخب برای سیزدهمین دورۀ ریاست جمهوری در حال ارائۀ برنامه‌ها و محورهای انتخاباتی خود هستند که بعضی سخنان چنان ناپخته و بدون رصد آماری، مورد انتشار قرار می‌گیرد که گویا تنها نشان از استفادۀ ابزاری از عنوانِ «زنان» در جامعه دارد!

زیر ذره‌بین- امیدبانوان؛ صحبت‌های محسن رضایی- یکی از هفت رجلِ سیاسی در ریاست جمهوری سیزدهم به عنوان نقش زنان در دولت مورد نظر، در حالی مورد بازخوردهای متعدد قرار گرفته که پرداختن به مبحثِ بانوان تنها با بیان دو نمونه از صدها مواردِ درخورِ بیان و تکیه بر دانش و مدیریتِ زنان شایسته در کشور، نشان از عدم اطلاع و آگاهیِ کافی از حوزۀ بانوان و عملیاتی شدنِ وعده‌ها دارد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری تنها به این دو مورد اکتفا کرده است:

در هیئت دولت ما حداقل ۲ تن از بانوان حضور خواهند داشت.

در کسب و کارها به بانوان امکانات می دهیم تا بتوانند تولید و درآمد داشته باشند.

این کاندیدای محترم اگرچه به بیانِ این دو مورد اکتفا کرده که هیچ‌گونه میان‌بُر و گزینه‌ای مطرح برای صددرصد عملیاتی‌شدن این موارد، قابل ارائه ندارد و آنچه بیش از پیش، پیکانِ انتقادها را در بر گرفته است که تا کنون هرآنچه امر و نهی برای زنان شاغل درنظر گرفته می‌شد، قرار است خط مشی برای بانوانِ خانه‌دار هم مدنظر قرار بگیرد تا مبادا فرزند و خانواده‌ای فارغ از درنظرگرفتنِ وظایف و تصمیماتِ این گروه برای زنان خانه‌دار، رشد کند و بزرگ شود!

فیلم صحبت‌های محسن رضایی را باهم ببینیم. قضاوت و نتیجه‌گیری با شما...