مدیر مسئول: تیلدا حسینی سردبیر: الهام آمرکاشی مدیر انفورماتیک: امیر معدن کن دبیر تحریریه: محمد خالوباقری عکاس: فاطمه خالوباقری

خبرفوری!

سالار عقیلی «نفس بریده» را به مردم ایران تقدیم کرد

چهارشنبه، 03 شهریور 1400 - 11:00 فیلم
«نفس بریده» با صدای سالار عقیلی و به کوشش مؤسسه هنری بانگ آوای سارنگ (باس) منتشر شد.