خبرفوری!

اختلاف ٣٤ برابری درآمد دهک ثروتمند و فقیر!

دوشنبه، 08 شهریور 1400 - 11:00 فیلم
طبق آمار، متوسط درآمد ثروتمندترین قشر جامعه ٣٤ برابر بیشتر از متوسط درآمد فقیرترین قشر است! به همین دلیل مهم‌ترین مأموریت اقتصادی دولت جدید مقابله با تورم و توزیع ناعادلانه ثروت است.