خبرفوری!

مردم نسبت به ۱۰ سال قبل ۲۵ درصد کمتر خرج خوراک خود می‌کنند!

دوشنبه، 29 شهریور 1400 - 11:34 فیلم
براساس آمار، درآمد ملی سرانه در دهه ۹۰ حدود ۳۵ درصد کاهش داشته که همین امر باعث کاهش ۲۵ درصدی هزینه خانوارها برای خوراکشان شده است.