خبرفوری!

کشور تا ۱۰ سال آینده به ۱۴میلیون مسکن نیاز دارد

یکشنبه، 11 مهر 1400 - 10:29 فیلم
طبق آمارها تا سال ۱۴۰۹، ۲۸ میلیون مجرد در کشور خواهیم داشت که براین اساس ۱۴ میلیون واحد مسکونی برای زندگی این افراد و ازدواج‌شان نیاز است.