خبرفوری!

افتتاح فاز اول کنارگذر مهرشهر

یکشنبه، 18 مهر 1400 - 17:17 عکس
فاز نخست کنارگذر مهرشهر با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی، شهردار کرج، اعضای شورای اسلامی شهر کرج و معاونین افتتاح شد.