خبرفوری!

مریم قهرمانی صارم:

عدالت بین کلیه کارکنان مدیریت شهری رعایت شود

شنبه، 24 مهر 1400 - 18:15 کرج 6689 پرینت خبر
عضو شورای اسلامی شهر کرج بر ضرورت عدالت در بین کلیه کارکنان مدیریت شهری تاکید کرد و گفت: عدالت بین کلیه کارکنان رعایت شود و همگی به صورت یکسان پاداش دریافت نمایند.

کرج- امید بانوان؛ «مریم قهرمانی صارم» در خصوص نحوه پرداخت پاداش به پرسنل سازمان آرامستانها از شهردار درخواست کرد تا عدالت بین کلیه کارکنان رعایت شود و همگی به صورت یکسان پاداش دریافت نمایند و تفاوتی بین کارکنان ستادی، کارگران قراردادی و شرکتی قائل نشد.

عضو شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به اینکه پرسنل سازمان آرامستان ها از جمله زحمت کش ترین کارکنان شهرداری هستند، افزود: ما بايد به عنوان خدمتگزاران مردم، رفتار و عمل به عدالت را بياموزيم و انجام دهیم.

قهرمانی صارم بیان کرد: مدیریت منابع انسانی، اولین شاخصه در عدالت محوری است که این امر باید در شهرداری مورد توجه قرار بگیرد.

وی در ادامه سخنانش از شهردار درخواست کرد تا در خصوص  رعایت بهداشت عمومی در سازمان آرامستان هانظارت بیشتری صورت بپذیرد.

انتهای پیام/

عکاس: شکوفه سیاوشی