خبرفوری!

سلاخی روان به سبک روانشناسان زرد

چهارشنبه، 05 آبان 1400 - 19:33 زیر ذره بین 6796 پرینت خبر
درحالی بعد از گذشتِ بیست‌ماه از همه‌گیری کووید19 در کشور، آمار و ارقامِ اختلالات روحی- روانی، نشانک صعودی را نشان می‌دهد که مراجعه کثیری از افراد به مراکز درمانی رو به تصاعد است و البته هشدارِ روانشناسان زرد این روزها زنگ خطر جدی محسوب می‌شود.

زیر ذره‌بین- امیدبانوان؛ هفتۀ گذشته درحالی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مطرح کرد: «به زودی این سازمان اسامی روانشناسان زرد و روانشناس نماها را منتشر خواهد کرد» که پیامِ صریحِ محمدحاتمی بر این رأس استوار است: «مردم به رفتار خارج از عرف در جلسات مشاوره حساس باشند».

این جملات اگرچه از هفته گذشته تا کنون با مباحث متعدد به کنکاش گذاشته شده که به اعتقاد حاتمی؛ برخی افراد، خود را روانشناس می‌نامند اما پروانه اشتغال ندارند و به زودی این سازمان اسامی روانشناسان زرد و روانشناس نماها را منتشر خواهد کرد تا این روانشناس نماها به مردم معرفی شده و کسی به آن‌ها مراجعه نکند.

تأکید و حساسیت براین سخنان تا حدی در بحبوحه کنونی قابل اهمیت است که هرگونه روند اشتباه در جریان سلامت روانیِ افراد جامعه می‌تواند به شیب نزولیِ بهبود اختلالات روحی بینجامد و دامنۀ درگیری‌های روحی از قیبل افسردگی، اضطراب، وسواس، بروز خشم، پرخاشگری و سایر موارد در این زمینه را افزایش دهد.

در این میان، علیرضا آقایوسفی- بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیز با هشدار درباره رفتارهای خارج از عرف در جلسات مشاوره و با تأکید بر اینکه بروز رفتارهای خلاف قانون از سوی روانشناسان و مشاوران در جلسات مشاوره جرم محسوب می‌شود، با ذکر مثالی، تصریح کرد: برای مثال اگر مراجعی مورد ضرب  وشتم قرار گرفته باشد، روانشناس و مشاور حق  ندارد  از مراجع تقاضا کند که بدنش را به او نشان دهد. همچنین مشاور و روانشناس نمی‌تواند تحت هیچ شرایطی مراجع غیر هم‌جنس خود را لمس کند و تنها روانشناس و مراجع هم‌جنس می‌توانند در ابتدا و انتهای جلسه برای رعایت ادب با یکدیگر دست دهند که این مورد نیز در شرایط پاندمی کووید۱۹ انجام نمی‌شود. از سوی دیگر مشاور و روانشناس نمی‌تواند از مراجع بخواهد در جلسات درمان اعمالی حاکی از رفتار جنسی انجام دهد. این موارد معمولا در آیین نامه اخلاق حرفه‌ای روانشناسان و مشاوران آمده و تمام روانشناسان و مشاوران از این موارد مطلع هستند و خوب هست مردم نیز بدانند.

این موضوعات درحالی در سطح جامعه به کرات شنیده می‌شود و ضرورت ورودِ به‌جای کارشناسانِ امر در این زمینه را می‌طلبد که درصورت نبودِ پروانه اشتغال برای شماری از روانشناسان در این زمینه، احتمال رخدادهای غیرمنتظره بیش از پیش قابل پیش‌بینی است و رصد مسئولان ذی‌ربط در این مجرا از اهمیتِ دوچندان برخوردار است.

با توجه به اوضاع کنونی و تأکیدات رئیس سازمان نظام روانشناسی کشور، درحالی انتشار اسامی روانشناس‌نماها یکی از مؤلفه‌های حائز اهمیت است که باید منتظر بود و دید در روزهای آتی روند فعلی به چه شکل مورد اجرا قرار خواهد گرفت و جامعه شاهد تمایز سلامت روان و سلاخیِ روان در مراکز مشاوره‌درمانی خواهد بود یا خیر.