خبرفوری!

گالری نقاشی هنرمندان کوچک دستان مهربان در مجتمع تجاری اکومال

یکشنبه، 30 آبان 1400 - 18:30 عکس
امید بانوان؛ به همت بنیاد دستان مهربان، گالری نقاشی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست در مجتمع تجاری اکومال برگزار شد.