خبرفوری!

زنان و مردان ایرانی چند سالگی فرزنددار می‌شوند؟

چهارشنبه، 10 آذر 1400 - 16:04 اجتماعی 7223 پرینت خبر
بررسی‌های آماری در هرم فرزندآوری نشان می‌دهد؛ ۶۶ درصد از تولدها، پنج سال بعد از ازدواج پدر و مادر است.

خانواده- امیدبانوان؛ ایرنا نوشت: بررسی‌های آماری از ۵۳۳ هزار و ۸۸ تولد ثبت شده در ۶ ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که ۹.۷ درصدِ تولدها، حدود یک‌ سال پس از تاریخ ازدواج پدر و مادر بوده و میانگین سن مادران و پدران نیز در هنگام تولد فرزند به ترتیب ۲۹ سال و سه ماه و ۳۳ سال و هشت ماه بوده است.