خبرفوری!

آزادسازی 170 هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته «عرب آباد» چهارباغ

سه‌شنبه، 24 اسفند 1400 - 12:00 چهارباغ 8225 پرینت خبر
دادستان عمومی و انقلاب چهارباغ گفت: در اجرای تبصره 2ماده10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی 150 هکتار از اراضی روستای «عرب آباد» بخش مرکزی چهارباغ آزادسازی شد.

چهارباغ- امید بانوان؛ «شاپور صفری» افزود: این اراضی آزادسازی شده شامل 150 مورد دیوارکشی، چهار بنای در حال ساخت، 70 مورد محوطه سازی، 24 مورد استخر و 40 مورد دپوی مصالح بود.

«صفری» ارزش اراضی آزادسازی شده را بیش از چهل و پنج هزار میلیارد ریال عنوان کرد و متذکر شد: در هفته قبل نیز 20 هکتار از اراضی روستای «عرب آباد» به ارزش هشتاد هزار ریال آزادسازی شده بود که مجموع اراضی آزادسازی شده به 170 هکتار و ارزش 125 هزار میلیارد ریال می‌رسد.

انتهای پیام/