خبرفوری!

با حکم استاندار البرز؛

«سیده زهره آثاری» سرپرست مدیرکل امور بانوان استانداری البرز شد

یکشنبه، 25 اردیبهشت 1401 - 22:18 البرز 8902 پرینت خبر
البرز - امیدبانوان؛ با تکریم «مریم اسماعیلی فرد»، «سیده زهره آثاری» به عنوان سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری البرز منصوب شد.

البرز - امیدبانوان؛ نماینده عالی دولت در استان البرز با اعطای احکامی جداگانه، ضمن تقدیر از تعدادی از مدیران نسبت به انتصاب مدیران جدید اقدام کرد.

مجتبی عبداللهی روز یکشنبه در سالن شهدای دولت استانداری طی مراسمی، ضمن تکریم تعدادی از مدیران، مدیران و مشاوران جدید را معارفه کرد.

بر این اساس ضمن تکریم مهدی مهرور، محمدرضا البرزی به عنوان سرپرست جدید فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ منصوب شد.

همچنین با تکریم قدرت الله شمیرانی، داود جعفری اسکندرلو به عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان چهارباغ منصوب شد.

مهراب رجبی نیز به عنوان مشاور البرزشناسی استاندار، هیربد معصومی به عنوان مشاور امور عمرانی و شهرسازی استاندار، فریبرز همدانی به عنوان مشاور امور ایثارگران استاندار و هراتی به عنوان مشاور و مسئول پیگیری ساخت مدارس معارفه شدند.

همچنین نادر بیننده به عنوان مسئول پیگیری مصوبات و برنامه های استان و مصطفی پوریانی به عنوان نماینده استاندار البرز در پیگیری مصوبات سفر ریاست جمهوری به البرز منصوب شدند.

با تکریم «مریم اسماعیلی فرد»، «سیده زهره آثاری» به عنوان سرپرست اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری البرز منصوب شد.

 

محمد صادق کمالی نیز در پست خود بعنوان مدیرکل اداری مالی استانداری البرز ابقا شد.

با تقدیر از کامبیز جعفری، مهدی مدیرروستا به عنوان سرپرست اداره کل اتباع خارجی و امور مهاجرین استانداری البرز معارفه شد.

با تکریم حسن فلاح پور، حمید میرزایی به عنوان سرپرست اداره کل شهری و شوراهای استانداری البرز منصوب شد.