سرویس عکس - امید بانوان؛ شرکت توزیع برق استان البرز هم زمان با میلاد فرخنده حضرت زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت مقام زن گردهمایی به منظور تجلیل از بانوان سرآمد این شرکت برگزار کرد. طی این مراسم از بانوان موفق شرکت توزیع برق استان البرز در رشته های مختلف علمی، ورزشی، فرهنگی تجلیل شد..

شنبه، 08 بهمن 1401 - 21:24