صبح شنبه دوم دیماه 1402 مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مستقر در کرج میزبان «محمد اسلامی» معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی و «سید مجتبی خیام نکویی» معاون وزیر و رئیس سازمان تات، معاونین ستادی و رؤسای مؤسسات، پژوهشگاه و مراکز تحقیقاتی ملی سازمان تات بودند. .

شنبه، 02 دی 1402 - 23:34