تالاب صالحیه نظرآباد به دلیل استفاده آب رودخانه کردان برای مصارف کشاورزی در تابستان و نرسیدن آب به این تالاب در حال حاضر کاملا خشک شده است. همچنین کانال‌کشی‌هایی که در حوزه آبریز این تالاب صورت گرفته است از دیگر دلایل خشک شدن تالاب می باشد. .

پنجشنبه، 16 شهریور 1396 - 18:45