سیصد وسی و سومین نمایشگاه کتاب استانی و هشتمین نمایشگاه کتاب استان البرز در محل سالن نمایشگاه‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز افتتاح شد. در این نمایشگاه ۱۶۹ ناشر از سراسر کشور۳۲ هزار و۵۵۷ عنوان کتاب را در ۱۱۵ غرفه عرضه می‌کنند. ۱۲ ناشرازاستان البرز به صورت مستقیم در نمایشگاه حضوردارند. .

یکشنبه، 19 شهریور 1396 - 22:24