طرح ملی گفتگوی خانواده با هدف مسئله یابی مشارکتی حوزه خانواده در استان البرز برگزار شد. این طرح با حمایت معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و با مشارکت انجمن جامعه شناسی و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری البرز اجرایی شد. در این طرح فعالان سازمان های مردم نهاد، روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی استان حضور داشتند..

شنبه، 05 آبان 1397 - 19:54