امید بانوان؛ زندانیان زن ندامتگاه قرچک، برای داشتن درآمد روزمره و ساختن زندگی آینده خود آموزش‌های متعددی در زمینه‌های فنی و هنری می‌بینند، تا بتوانند با تجربه و مدرکی که دریافت کرده اند پس از آزادی، شغل و درآمدی پیدا کنند. این گزارش از باشگاه خیرنگاران جوان نگاهی دارد به حال و هوای ندامتگاه بانوان تهران..

دوشنبه، 20 اردیبهشت 1400 - 22:20