سرویس عکس - امید بانوان؛ سومین رویداد عرضه پوشش ایرانی و اسلامی «ستر» عصر یکشنبه هفتم اسفندماه 1401 به همت و همکاری گروه اجرایی آذردخت با دبیرخانه عفاف و حجاب کرج برگزار شد. رویداد ستر تا نهم اسفندماه به آدرس کرج، درختی، مجموعه اسپیدا ادامه خواهد داشت..

یکشنبه، 07 اسفند 1401 - 22:22