پنجشنبه، 04 خرداد 1402 - 05:39

پاد از تدوین ساختار قانونی پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی خبر داد

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی در توئیتی از تدوین ساختار قانونی پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی خبر داد.

توئیت. امیدبانوان؛ سکینه سادات پاد چهارشنبه شب در این توئیت نوشت: حسب دستور رئیس جمهور محترم، ساختار قانونی پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، به کمک متخصصین و به منظور نهادینه شدن این مهم، تدوین و تقدیم ایشان شد.

کدخبر: 13878


امید بانوان
هیوا فروت
تبلیغات شما در اینجا