آرشیو، 18 فروردینفروردین 1394 - 19:34

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده:

چالش اساسی دولت اعتدال ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان است

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: چالش اساسی دولت اعتدال ایجاد توازن بین کار و زندگی زنان است و باید بر عدم تعادل‌های حاکم بر وضعیت‌های اجتماعی خود نایل آیند و عدم موازنه‌ها را در جهان زیست خود برطرف کنند.

کرج - امید بانوان؛ ایسنا نوشت؛ شهیندخت مولاوردی درهمایش ملی "اعتدال، زنان و توسعه" که امروز یکشنبه با حضور رئیس‌جمهور در سالن اجلاس سران برگزار شد، افزود: برای رسیدن به اعتدال هنوز در پاره‌ای از موارد چتری از عدم تعادل‌ها و تعارض‌ها بر حوزه زنان و خانواده سایه انداخته است و هنگامی که زنان قصد دارند برتحقق عدالت در جامعه ایران نقش آفرینی کنند گرفتار انواع عدم توازن‌ها و عدم تعادل‌ها می‌شوند.

وی در ادامه گفت:‌ زنان باید برعدم تعادل‌های حاکم بر وضعیت اجتماعی خود نایل شوند و عدم موازنه‌ها را در جهان زیست خود برطرف کنند و در این میان عدم توازن موجود میان دسترسی زنان و مردان به فرصت‌ها و منابع ارزشمند جامعه قابل ذکر است.

به گفته مولاوردی، زنان به فرصت‌های اجتماعی و فرهنگی دسترسی بیشتری دارند؛ در حالی که مردان به میزان بسیار زیادی به منابع و فرصت‌های اقتصادی و سیاسی دسترسی دارند. با توجه به منابع عینی سرمایه گذاری در زمینه ارتقای نرخ مشارکت اقتصادی و سیاسی، سیاست‌های دولت اعتدال باید ناظر بر گذار از این عدم توازن‌ها باشد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یکی دیگر از چالش‌هایی که جامعه ایران اکنون و آینده با آن روبروست تغییرات و آسیب‌هایی دانست که نهاد خانواده در ایران تجربه می‌کند و گفت: اگر اعتدال همانا کاربست عَدل و عِدل در حوزه‌های مختلف زندگی انسانی باشد، باید پاسخگوی سوالات و چالش‌های اساسی پیش روی حوزه زنان و خانواده بوده و در این میان با تکیه بر مبانی دینی و ارزش‌های الهی و اسلامی حتی از ظرفیت‌های بالقوه گفتمان‌های دیگر استفاده کند تا بتواند با قرائتی نو در رفع ناسازگاری‌ها و تعارض میان هنجارهای رسمی و قانونی با واقعیت‌های زندگی راه جدیدی را به روی زنان و خانواده‌های ایرانی بگشاید. راهی که در 150 سال اخیر از دغدغه‌های مهم جریان‌های موسوم به احیاگری اسلامی در جهان اسلام است تا روزنه‌ای به صورت تغییر و اصلاح قوانین ناعادلانه و تبعیض آمیز منتسب به دین و مذهب بگشاید و به تعرضات و ناسازگاری‌های موجود خاتمه دهد و متناسب با تغییرات بنیادین در ساختار خانواده و جوامع بتواند از منظر دیگری به حقوق زنان در اسلام معاصر و در جهان معاصر بنگرد.

وی اضافه کرد: اعتدال یعنی نقد آگاهانه شرایط موجود جهان و شناخت جایگاه خود و دیگری در ارتباط با سنت و تجدد و تلاش مستمر بر اصلاح امور. اعتدال از روبرو با دشمنی به نام افراطی گری در مبارزه مواجه است و از پشت سر با دشنه تفریط مورد حمله قرار می‌گیرد؛ لذا گفتمان رویکرد اعتدال حرکت در مسیری دشوار است و این حرکت در حوزه زنان و خانواده به مراتب دشوارتر و زنان در کشاکش افراط و تفریط این بار چشم به رویکردی دوخته‌اند که عدالت و توازن جنسیتی را برای آنان به ارمغان آورد.

مولاوردی اضافه کرد: این رویکرد در جای جای برنامه‌های توسعه کشور باید ساری و جاری باشد تا با بهره مندی ازعقلانیت و با تکیه بر تمامی ظرفیت‌، سرمایه و منابع انسانی کشور توسعه انسانی پایدار، همه جانبه و فراگیر را نتیجه دهد. توسعه‌ای که متوازن است و همه چیز و همه کس را در خود جای می‌دهد.

مولاوردی در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهارکرد: مهمترین چالش گفتمان اعتدال این است که به کلی گویی در نظر، مصلحت گرایی و کنار گذاشتن الزامات و برنامه‌های مشخص در عمل گرفتار شود. چون دارای مبانی نظری منقح و دارای مرز بندی از پیش تعیین شده‌ای نیست و چه بسا درعمل از استلزامات گفتمانی خود خارج شود. بر این اساس تکمیل صورت بندی گفتمان اعتدال و استقرار استمرار آن یکی از اولویت‌های اندیشمندان باید قرار گیرد.

وی در ادامه گفت:‌ با این نگاه عدم شکل گیری کامل صورت بندی گفتمان اعتدالی و نخبه گرایی افراطی از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند به ابهامات و تناقضات دامن زده و در نهایت به دوری توده مردم بیانجامد.

رئیس دومین همایش اعتدال، زنان و توسعه اظهار کرد: رابطه و نسبت اعتدال با زنان و توسعه پایدار موضوع دومین همایش ملی اعتدال است تا با واکاوی آن در تکمیل صورت بندی گفتمان اعتدال قدم دیگری برداشته شود. البته پیش از این 10 همایش استانی با مشارکت فرهیختگان، مراکز پژوهشی و دانشگاهی در سال 94 برگزار شد.

وی اضافه کرد: واقعیت‌ها و مستندات تاریخی نشان می‌دهد که یک قرن پیش درهنگام برتری مناسبات و ساختارهای سنتی، کمترطرح مطالبات و نظرات زنان در جامعه ایران دیده می‌شد. به تدریج صورت بندی مسائل زنان در گذار جامعه ایران از تغییرات ساختار و فرهنگ معطوف به توسعه یافتگی اتفاق افتاد. این تغییرات در عرصه‌های متفاوتی از زندگی روزمره بروز کردند و بر بستری از واقعیت‌های عینی جامعه قرار گرفتند از طرف گروه‌های مختلف اجتماعی به گونه‌های متفاوتی بروز کردند.

وی گفت: در نهایت تعارض‌ها و چالش‌های شکل گرفته به بروز شکاف‌های اجتماعی، سیاسی و پراکندگی در صفوف فعالان و صاحب نظران این حوزه منجر شده است و حاصل تعارض‌ها و ناهمسویی‌ها،‌ناپایداری نتایج به دست آمده از اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه مسایل زنان بوده است و به همین دلیل نیز دست یابی به اهداف پیش بینی شده دشوار است.

مولاوردی تاکید کرد: مجموع این شرایط ، زنان ایران را با ضرورت اتخاذ رویکردی روبرو کرده که امکان تجمیع نیروها،‌اجماع آرا و همسویی فعالیت‌ها را ممکن کند. از این منظر اعتدال برای حوزه زنان به منزله وضعیتی متعادل،‌هماهنگ و ترکیب یافته از عناصر گرایش‌ها و هویت‌های اجتماعی و فرهنگی متفاوت است.

مولاوردی گفت: نگاهی عمیق تر به عملکرد تاریخی زنان ایرانی نشان می‌دهد که رویکرد اعتدال گرایانه به میزان زیادی با ماهیت و هویت زنان ایرانی همسو است و بر همین اساس رویکرد اعتدال و دولت اعتدال را می‌توان فرصتی تاریخی برای تحقق نقش واقعی زن ایرانی در جامعه و افزایش ظرفیت جامعه برای کاستن از انواع شکاف‌های ساختاری قلمداد کرد.

وی این مهم را در دو محور قابل بررسی دانست و خاطرنشان کرد: نخست نقشی که زنان در تحقق و نهادینه سازی رویکرد اعتدال در جامعه ایران دارند و دوم نقش و تاثیر رویکرد اعتدال در تحقق مطالبات و حقوق انسانی زنان ایرانی.

به گزارش ایسنا محمد امین قانعی راد در بخش دیگری از این همایش اظهار کرد: گرچه گفتمان اعتدال بر فرایندهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با رقابت‌های انتخاباتی یازدهمین دوره ریاست جمهوری مطرح شد ولیکن جلب توجه مردم، دانشگاهیان، روشنفکران و نخبگان علمی و بزرگان دینی به این مفهوم نشان از ظرفیت‌ها و سازگاریهای معنایی موجود در لایه‌های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با مفهوم و مشی اعتدال را دارد.

وی اضافه کرد: این ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی باید به وسیله دانشمندان علوم انسانی شناخته شود و مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر ذخیره پهناور دانش انسانی و اجتماعی، حامل آموزه‌ها، رویکردها و مفاهیم عدالت است که طرح، نقد و ارزیابی ابعاد متنوع آنها در پیوند با ظرفیت‌ها و استعدادهای فرهنگی ما می‌تواند به شکوفایی یک الگوی وحدت بخش و درعین حال دارای توانایی‌های آفرینش و حفظ خلاقیت بیانجامد و ما را در گسترش،‌غنا و پایداری زندگی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی یاری کند.

دبیر علمی همایش زنان، اعتدال و توسعه اضافه کرد: دبیرخانه دائمی همایش ملی اعتدال در سال جاری با مشارکت و همکاری فعال استانداری‌ها و دانشگاه‌های مراکز استان‌ها و انجمن‌های علمی، روحانیون و غیره حدود 10 همایش استانی را سازماندهی کرد و چشم انداز سال 95 این دبیرخانه مقرر شده که همایش‌های استانی اعتدال با همکاری استانداری‌ها در 20 استان باقیمانده به نحو احسن برگزار شود تا بدین وسیله از پتانسیل‌های منطقه‌ای و بومی بهره برده شود.

وی با اشاره به دومین همایش ملی اعتدال اظهار کرد: این همایش با هدف کاوش در آموزه‌ها،‌رویکردها و مفاهیم اعتدال به منظور پاسخگویی مدبرانه به امید زنان برای حضور بیشتر در فرایندهای گوناگون توسعه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی،‌اجتماعی و افزایش توازن،‌عمق و پایداری توسعه جامعه برگزار شد. در این همایش نقش خط مشی و گفتمان اعتدال در تقویت جایگاه زنان به عنوان کنشگران توسعه در قلمروهای گوناگون زندگی اجتماعی با رویکردهای نظری، تجربی و سیاستی مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

انتهای پیام/

کدخبر: 267


السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا
اللهم عجل لولیک الفرج
امید بانوان
System Advertise