آرشیو، 10 خرداد 1394 - 19:32

پژوهشگر جهاد دانشگاهی البرز در همایش آسیب‌های پنهان برتر شد

مقاله مقایسه طرح‌واره‏های ناسازگار اولیه و نگرش‏‌های ناکارآمد در دانشجویان افسرده و عادی در ششمین همایش سراسری آسیب‌های پنهان زیست دانشجویی که توسط جهاد دانشگاهی واحد کردستان برگزار شد، به عنوان مقاله برتر شناخته شد.

کرج - امید بانوان: به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز، این مقاله که به قلم  فاطمه معین الغربائی، عضو هیات علمی گروه پژوهشی علوم شناختی جهاد دانشگاهی واحد استان البرز نگارش شده است، در ششمین همایش سراسری آسیب‌های پنهان زیست دانشجویی به صورت سخنرانی ارائه و به عنوان مقاله برتر شناخته شد.

گفتنی است؛ هدف پژوهش حاضر بررسی طرح‌واره ‌های ناسازگار اولیه و نگرش‌های ناکارآمد در دانشجویان افسرده و عادی است. گروه نمونه 60 نفری از بین مراجعه‏ کنندگان به کلینیک روان‏شناسی دانشگاه صنعتی شریف تهران که واجد شرایط شرکت در پژوهش بودند، به شیوه نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. 60 نفر از دانشجویان این دانشگاه نیز که هیچ‌گونه مشکل روان‌شناختی نداشتند در گروه عادی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه فرم کوتاه پرسشنامه طرح‌واره‏‌های ناسازگار اولیه، مقیاس نگرش‏های ناکارآمد و پرسشنامه افسردگی بک بود.

وجود تفاوت معنادار بین دو گروه سالم و افسرده در تمامی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و نگرش‌های ناکارآمد از یافته‌های این پژوهش است و تحلیل تشخیصی نشان داد که طرح‌واره ناسازگار شکست بهترین پیش بینی کننده ابتلا به افسردگی است و پس از آن طرح‌واره‌های نقص و شرم، محرومیت هیجانی و نگرش‌های ناکارامد به ترتیب قوی‌ترین متغیرهای پیش بینی کننده ابتلا به افسردگی بعد از طرح‌واره شکست، هستند. در نتیجه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه نمود واضحی در مبتلایان به افسردگی دارند و توجه به اصلاح آنها در فرایند درمان افسردگی بایستی مد نظر متخصصین روان درمانی قرار گیرد.

 

کدخبر: 50


السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا
اللهم عجل لولیک الفرج
امید بانوان
System Advertise