چهارشنبه، 29 فروردین 1403 - 14:53

یک پژوهشگر:

تأثیر تزریق واکسن کووید- ۱۹ در اختلالات چرخه قاعدگی زنان قطعیت ندارد

یک پژوهشگر گفت: تأثیر تزریق واکسن کووید- ۱۹ در اختلالات چرخه قاعدگی زنان قطعیت ندارد و مطالعات بیشتری در این رابطه نیاز است.

 تازه‌های سلامت. امید بانوان؛ ایسنا نوشت؛ «معصومه رستمی» اظهار کرد: بعد از واکسیناسیون گسترده علیه کووید- ۱۹ عوارض ناشناخته‌ای از جمله تغییرات در سیکل قاعدگی زنان به صورت غیررسمی در سراسر دنیا گزارش شد که این گزارش‌های غیررسمی این نگرانی را در جوامع علمی ایجاد کرد که آیا این واکسیناسیون بر چرخه قاعدگی زنان تأثیر دارد یا خیر؟

 وی با بیان اینکه این گزارش‌ها به حدی زیاد شده بود که شرکت‌های تولیدکننده واکسن، مطالعات علمی گسترده‌ای را در رابطه با این موضوع شروع کردند، افزود: بعداز سال ۲۰۲۰ که واکسیناسیون در سراسر دنیا انجام شد، مطالعاتی در رابطه با این مسئله صورت گرفت.

 رستمی ادامه داد: با توجه به محدود بودن اطلاعات در این زمینه مطالعه تحقیقاتی بنده که یک مطالعه مقطعی بود، به اتفاق همکارانم با هدف بررسی شیوع اختلالات قاعدگی در زنان به دنبال واکسیناسیون کووید- ۱۹ انجام شد.

 مدیرگروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با اشاره به روش کار خود در این طرح تحقیقاتی تصریح کرد: این مطالعه مقطعی در سال ۲۰۲۲ میلادی بر روی ۴۰۰ زن در سنین باروری که حداقل دو دُز واکسن(بدون توجه به نوع واکسن تزریقی) دریافت کرده بودند، انجام شد.

 وی با بیان اینکه تمام این زنان با رضایت خود در این مطالعه شرکت کردند و اکثر آنها متأهل و دانشگاهی و در محدوده سنی ۳۰ تا ۳۹ سال بودند، خاطرنشان کرد: در این طرح، مطالعه تحقیقاتی ما از کمیته اخلاق دانشکده علوم پزشکی اسدآباد کد اخلاق دریافت کرد و به تمام دستورالعمل‌ها پایبند بود.

وی با بیان اینکه در این مطالعه مقطعی شرکت‌کنندگان از مراکز بهداشتی درمانی شهر اسدآباد با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، اظهار کرد: در این مطالعه ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه برای هر یک از شرکت‌کنندگان بود که یکی از پرسشنامه‌ها به بررسی اطلاعات دموگرافیک از جمله سن، قد، وزن ... و پرسشنامه دوم به صورت تخصصی به تغییرات در سیکل قاعدگی زنان به عنوان شرکت‌کننده می‌پرداخت.

 این پژوهشگر یادآور شد: تجریه و تحلیل داده‌ها در این مطالعه با استفاده از آمار توصیفی(فراوانی و درصد) و آمار تحلیلی(آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر) انجام شد.

 رستمی با اشاره به یافته‌های این مطالعات مقطعی تصریح کرد: یافته‌ها نشان داد که ۳۶.۶ درصد از شرکت‌کنندگان بعد از نوبت اول، ۴۲.۵ درصد بعد از نوبت دوم و ۴۸.۱ درصد بعد از نوبت سوم واکسیناسیون دچار اختلالات قاعدگی شدند.

 وی با بیان اینکه ارتباط معناداری بین تعداد دُزهای واکسن و اختلالات قاعدگی در دُز دوم و همچنین دُز سوم مشاهده شد، افزود: علاوه بر این بین اختلالات قاعدگی و نوع واکسن تزریق شده در دُز اول و دُز سوم همبستگی وجود داشت.

 وی با اشاره به نتیجه این مطالعه تحقیقاتی مقطعی اظهار کرد: مواردی از شیوع اختلالات قاعدگی بعد از تزریق واکسن کووید- ۱۹ در زنان مورد مطالعه ما مشاهده شد که با افزایش دفعات تزریق واکسن شدت آن بیشتر شده بود، از آنجایی‌که این مطالعه مقطعی بود به طور قطع نمی‌توان گفت که تزریق واکسن کووید- ۱۹ منجر به اختلال قاعدگی می‌شود بنابراین مطالعات مورد شاهدی یا آینده‌نگر بیشتری در این رابطه مورد نیاز است.

 مطالعه مدیرگروه پرستاری دانشکده علوم پزشکی به عنوان یکی از طرح‌های تحقیقاتی پایان یافته منتخب این دانشکده در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۲ بوده است.

کدخبر: 17243


السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا
اللهم عجل لولیک الفرج
امید بانوان
System Advertise