خبرفوری!

درباره پایگاه خبری امیدبانوان

پایگاه خبری امید بانوان از اردیبهشت 93 با رویکرد اجتماعی و فرهنگی کار خود را آغاز کرد.

بعد از تجربیات فراوان که به قیمتی گزاف بدست آمد؛ در دوره جدید کاری خویش که از زمستان 1398 آغاز شده است در صدد هستیم فارغ از تمام جریانات رایج در عرصه مطبوعات، در خدمت آنانی باشیم که دوست دارند در فضایی متفاوت از رسانه‌های وابسته به نهادهای دولتی یا سازمانهای خصوصی دمی بیاسایند؛ بی آنکه در اضطراب شنیدن اخبار ناگوار و تکراری باشند که این روزها به وفور در فضای مجازی دست به دست می‌شود. 

دوست داریم پا به پای این تغییرات، چون قدیم با ما باشید.

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: عفت السادات حسینی