خبرفوری!

درباره پایگاه خبری امیدبانوان

پایگاه خبری امیدبانوان با رویکرد فرهنگی- اجتماعی در عرصه های متفاوت و متنوع در قالب یک رسانه مستقل است که در نظر دارد با عناوین و آمارِ به روز و مصاحبه- گزارش های متعدد، هرآنچه در شهر رخ می دهد را به نمایه های گوناگون، از زیر ذره بین بگذراند و در کسوتِ پایگاه مستقلی که وابسته به هیچ سازمان و نهاد دولتی یا خصوصی نیست با ستون های اتوپیا و آرمان شهر زنان، محتوای سبک زندگی، اجتماع زنان، فرهنگ و اقتصاد و استقلال زنان را بررسی کند.

امیدواریم در ظل نگاه خداوند یکتا و با توجه به رهنمودهای مقام رهبری، گوش نیوشی باشیم برای شنیدن و تحول و ارتقای سبک زندگی زنان ایران کوچک

امید بانوان به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی عفت حسینی و سردبیری توحید وانشانی این مسولیت خطیر را به عهده دارد.

مطالب مربوط به حقوق زنان را با #آرمان_شهر_زنان در بخش اتوپیا و فضای مجازی امید بانوان مطالعه و دنبال کنید.