خبرفوری!

آزادسازی 50 هکتار از اراضی کشاورزی روستای شهرستانک کرج

چهارشنبه، 23 مهر 1399 - 21:23 البرز 3792
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج از آزادسازی 50 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان در جاده چالوس توسط کارشناسان تلاشگر و دلسوز اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی کرج خبر داد

کرج - امید بانوان؛ «اسماعیل صارمی» از آزادسازی 50 هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان در جاده چالوس در روز چهارشنبه 23 مهرماه 99 توسط کارشناسان تلاشگر و دلسوز اداره امور اراضی مدیریت جهاد کشاورزی کرج خبر داد و عنوان کرد که این عملیات شامل تخریب بیش از 21 مورد تغییر کاربری غیر مجاز بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج اعلام کرد: هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای ساخت ساز و بدون اخذ مجوزهای قانونی ممنوع بوده و مطابق قانون با تخریب اراضی زراعی و باغی برخورد خواهد شد و برای واحدهای تولیدی نیز تغییرکاربری با در نظر گرفتن نوع زمین، خاک و آب منطقه و سایر شرایط ضروری، بر اساس مقررات در این نهاد بررسی و تصمیم گیری خواهد شد.

وی افزود: این روند در طول سال با جدیت ادامه دارد و گامی در جهت حفظ قدرت تولید و نیز پیشگیری از تعرض به اراضی کشاورزی و زمین خواری در شهرستان است.

صارمی با بیان این که غذای شهروندان از همین اراضی کشاورزی تولید می‌شود و هیچ تخلفی از چشمان تیزبین کارشناسان این اداره پنهان نخواهد ماند، با اشاره به اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی در روستای شهرستانک واقع در بخش آسارا گفت: بر اساس پیگیری‌های مستمر این مدیریت از طریق سامانه ۱۳۱ و با حکم مرجع قضائی بالغ بر 21 مورد تغییر کاربری غیرمجاز از قبیل دیوار کشی، بنا، محوطه و دپوی مصالح تخریب و حدود 50 هکتار از اراضی کشاورزی آزادسازی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کرج با تاکید بر اینکه حفاظت از اراضی کشاورزی وظیفه همه مردم است، از شهروندان درخواست کرد ضمن درک اهمیت موضوع تولید غذا، به جهت پیشگیری از تبعات بعدی آن، نسبت به عملکرد سودجویان هشیار بوده و از طریق سامانه ۱۳۱ جهاد کشاورزی، این مدیریت را در حفظ و حراست از باغات و اراضی زراعی همراهی کنند.

 

انتهای پیام/